Instalaţii de încălzire pentru oale de turnare

icon

Instalaţii de încălzire pentru oale de turnare

 

Creşterea randamentului termic, scăderea consumului de combustibil, respectarea cerinţelor tehnologice de încălzire şi a normelor de securitate, reducerea noxelor în gazele de ardere sunt principalele obiective vizate în activităţile de realizare/modernizare a instalaţiilor de încălzire pentru oale de turnare.

Soluţiile tehnice adoptate pentru fiecare caz în parte vizează:

  • reducerea consumurilor de combustibil şi energie cu până la 40%
  • reducerea consumului de energie electrică cu cca. 30%
  • creşterea vitezelor de încălzire cu până la 250°C/h având ca rezultat creşterea productivităţii cu cca. 30%
  • protecţia mediului prin reducerea poluării termice şi a poluării cu produse de ardere (CO şi CO2) şi încadrarea în normele interne ISCIR şi în normele CE

Câteva Exemple: