WEB SCADA

icon

WEB SCADA

 

INTEGRAREA SCADA A SISTEMELOR DE PRODUCTIE PRIN INTERFATA WEB

MONITORIZARE
CONTROL
ACHIZITIE DATE

  • urmărirea continuă şi înregistrarea consumurilor şi a mărimilor instantanee (tensiuni, curenţi, factor de putere, puteri active/reactive, debite, temperaturi, presiuni) pentru fiecare consumator;
  • urmărirea continuă a încadrării în consumul sau limita de putere impuse, cu posibilitatea deconectării automate a unor consumatori (dacă procesul tehnologic permite acest lucru) pentru respectarea acestor limite;- simplificarea calculului consumurilor la nivel de secţie/atelier etc., posibilitatea analizării off-line a mărimilor înregistrate pentru studierea curbei de sarcină şi a evolutiei oricărui alt parametru;
  • accesul instantaneu la toate informaţiile on-line şi off-line precum şi posibilitatea transmiterii acestor date într-o reţea informatică;
  • posibilitatea extinderii aproape nelimitate prin adăugarea de noi module hardware şi software.