Uscatoare industriale – VIMETCO ALRO Slatina

Instalaţie de automatizare uscător cocs de la turnurile de pastă nr. 1 şi nr. 2 – secţia Anozi

Picture6
Picture7
Picture9