Sisteme pentru managementul clădirilor – Registrul Comerţului Bucureşti

Instalaţie duală de ventilaţie şi evacuare a gazului de stingere şi a fumului

Aplicaţia tratează instalaţiile electrice de forţă, de automatizare şi curenţi slabi, aferente instalaţiei de desfumare şi ventilaţie în cadrul arhivei Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Ca baza de proiectare au stat:

  • planurile de arhitectură
  • temele de proiectare întocmite de celelalte specialităţi
  • solicitările beneficiarului
  • normele şi normativele în vigoare referitoare la proiectarea, construcţia şi exploatarea instalaţiilor electrice

Principalii consumatori de energie electrică sunt:

  • Ventilatoarele de extragere şi de introducere aer;
  • Clapete antifoc şi desfumare;
  • Alimentare centrale detecţie şi stingere incendiu;
  • Dulapuri de forţă şi automatizare pentru comanda ventilatoarelor si clapetelor;
P1040465
P1040467
P1040468

Alimentarea cu energie electrică a instalaţiei de desfumare a obiectivului se va realiza înainte de întrerupătorul general din postul de transformare al clădirii şi din sursa de rezervă asigurată de generatorul electric existent. Generatorul este conectat în tampon printr-un AAR ce intră în funcţiune în cazul în care alimentarea principală cu energie electrică nu mai este în funcţiune.
Primul dulap de forţă şi automatizare pentru desfumare (TD1) este amplasat în subsolul clădirii, în încăperea ANEXA, alături de tabloul de alimentare circuite vitale existent (TCV), tabloul subsol spaţii comune (TSSC) şi tabloul alimentare voleţi (TVL) ai instalaţiei de ventilaţie existentă a clădirii.
Se va realiza o contorizare pe partea de joasă tensiune a noii instalaţii de ventilaţie şi desfumare. Contorizarea pe partea de joasă tensiune este realizată în tabloul electric TD1 situat în subsolul clădirii
Al doilea dulap de forţă şi automatizare pentru desfumare (TD2) este amplasat la etajul 3 al clădirii, în camera tehnică şi se va alimenta din TD1 (de la subsolul clădirii). Circuitul de alimentare al lui TD2 se va face pe trasee existente şi apoi pe traseu nou de paturi de cabluri sau ţevi de protecţie.
Distribuţia de energie electrică pentru alimentarea elementelor de câmp (ventilatoare şi clapete) se va face prin cabluri electrice dimensionate corespunzător conform schemelor prezentate în proiect.
Alimentarea de rezervă este realizată din sursa de energie de siguranţă (generator), prin conectarea în paralel pe cablul de energie ce alimentează dulapul consumatori vitali existent (TCV) situat la subsolul clădirii, înainte de întrerupătorul general al TCV.
Branşarea este subterană, pornind de la postul de transformare până la dulapul de forţă şi automatizare pentru desfumare (TD1) aflat în Anexa de la subsolul clădirii pe trasee existente.