Reglarea turaţiei – RAFINARIA STEAUA ROMANA Câmpina

Acţionare cu turaţie variabilă a două pompe (cu motoare de 22 kW)

06102007048