Protecţia mediului – F.S.R. Râşnov

Automatizare pentru staţie de neutralizare ape uzate

Funcţiile realizate de sistemul de automatizare:

  • conducerea automata a procesului de neutralizare ape reziduale;
  • măsurarea cantităţii de lichid rezidual intrat in instalaţie;
  • măsurarea cantităţii de lichid neutralizat ieşit din instalaţie;
  • reglarea PH-ului;
  • măsurarea PH-ului pentru fluidul evacuat;
  • oprire de urgenţă;
  • semnalizare nivel minim/maxim
  • transmiterea informaţiilor la PC
  • elaborarea de raportări in timp real;
  • gestionarea informaţiilor pe intervale de timp predeterminate;
Picture1
Picture3
Picture4