Cuptoare pentru sticlă şi ceramică – OMEGA Târnăveni

Modernizare instalaţie de ardere şi de automatizare aferentă unui cuptor de geam laminat de 50 mp, 90 t/zi

 

Instalaţia de automatizare complexă, constituită din componente aferente reglărilor automate digitale, comenzilor automate secvenţiale, monitorizării procesului, PC de monitorizare, acţionarii diverselor mecanisme şi distribuţiei 0,4 KV.

Instalaţia de automatizare asigură în principal:

– reglarea debitelor de gaz pe focar;

– reglarea raportului aer/gaz;

– reglarea presiunii, nivelului;

– comenzi automate de inversare a căilor de aer primar şi secundar;

– protecţii specifice instalaţiilor de ardere;

– comenzi automate aferente mecanismelor (benzi) de transport materiale.

Pentru conducerea procesului este prevazută o cameră de comandă în care sunt amplasate toate echipamentele de forţă şi automatizare inclusiv PC-ul de monitorizare.

Picture12
Picture13
Picture15
Picture17