Instalaţii de incălzire pentru distribuitoare

icon

Instalaţii de incălzire pentru distribuitoare

 

Distribuitoarele sunt utilaje folosite în instalaţiile pentru turnare continuă. La aceste utilaje s-au realizat modernizări ce vizează instalaţii de ardere şi de automatizare.

Prin soluţiile tehnice adoptate pentru acest tip de utilaj s-au realizat:

  • reducerea consumurilor de combustibil şi energie cu până la 40%
  • creşterea vitezelor de încălzire până la 250°C/h
  • protecţia mediului prin reducerea poluării termice şi a poluării cu produse de ardere (CO şi CO2)
  • respectarea normelor europene privind tehnica securităţii munci şi PSI

Câteva Exemple: