Cazane industriale VIMETCO ALRO Slatina

Instalaţie de ardere şi automatizare pentru cazanul de încălzit ulei